INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

Att ställa ut hos oss

Galleri Kronan producerar 10 ordinarie utställningar per år. Urval av utställare görs av en utställningsgrupp bestående av galleristen och medlemmar ur KIFiN. Programmet till och med 2021 är fastställt. Ny utställningsgrupp väljs vid föreningens årsmöte.

Utställningsansvariga för 2021: Daniel Björkert, Kicki Stenström och Åsa Kummu.

Vi kan dessvärre inte hantera förfrågningar via nätet, då det fullkomligt rasar in förslag. Vanligtvis har gruppen redan förslag på utställare men behandlar naturligtvis inkomna ansökningar. Vill du ställa ut -skicka då med vanlig post utskrivna bilder, CV och beskrivning om hur du tänker dig en utställning hos oss. Du kan alltid kontakta galleriet för mer information kring lokalerna och förutsättningarna på gallerikronan@gmail.com

Utställningar arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar.