GALLERI KRONANS VÄNNER

Galleri Kronans Vänner

Ordförande
Ingrid Cassel, tel: 070-725 61 49

Kassör
Armine Savidis, tel: 070-437 71 85

Sekreterare
Stina Asplund, tel: 070-208 86 97

Ledamöter

Sylva Hedell Bjurhamn, Lena Folkö Adolphi, Nils-Göran Tillgren

Galleri Kronans Vänner är en ideell förening öppen för alla.

Syftet är att tillsammans med Galleri Kronan och KIFiN verka för ett ökat konstintresse i Norrköping.

Tillsammans med KIFiN arrangerar föreningen konstlotteri och sammankomster. Föreningens medlemmar har rabatt vid konstinköp.

Vill du bli medlem i föreningen och få inbjudningar till vernissager och andra aktiviteter?
Betala då medlemsavgift 150kr/person på Plusgiro 404 2950-8.

Glöm inte att ange avsändare och kontaktuppgifter.

Dragning av Konstlotteri vid GKV:s årsmöte.

Vinster avhämtas i galleriet.