Ulla Fredriksson

 

” Många av Ulla Fredrikssons föremål är en anslående njutning för ögat. De kan ge ett mjukt, smidigt, böjligt och rörligt intryck, som om de fräckt struntade i den materia som skapat dem. De kan vara blankt glänsande på ett leende inbjudande sätt. De kan exponera sig i läckra färger som sträcker sig begärligt mot den seende och ropar: Rör vid oss! Smaka på oss! Hör så vackert vi sjunger! Det är kort sagt skönt, men den seende känner att skönheten kan vara bedräglig. Ytan som man så gärna vill röra vid kanske är farligt brännhet eller isande kall?”

Ur Magnus Florins text som i sin helhet finns att läsa på www.ullafredriksson.com