Stefan Teleman

 

Porträtt av Stefan TelemanTrestegsgatan 123
603 73 Norrköping

070 290 4572

www.stefanteleman.se

stefan.teleman@hotmail.com

 


  UTBILDNING

 • ABF:s och Gerlesborgs målarskolor i Stockholm 1959-61
 • Konsthögskolan i Stockholm 1961-66
  REPRESENTERAD

 • Moderna Museet, Stockholm
 • Kalmar Konstmuseum
 • Norrköpings konstmuseum
 • Smålands Konstarkiv i Värnamo
 • Länsmuseet i Linköping
 • Statens Konstråd
 • flera kommuner och landsting
  LITTERATUR

 • Våga se (Bengt Olvång) –83
 • Östergyllen (Bo Borg) Östergötlands länsmuseum -89
 • Kyrka i bruk (Bia Mankell) ” ” -96
 • Konstperspektiv (Bo Borg) 2/97
 • Inblick i konsten (Bo Borg) Östergötlands länsmuseum -00
 • Stefan Teleman Synad, Förlaget Futurum –04
 • Konstperpektiv (Lennart Sjögren) 3/09