VILL DU BLI MEDLEM I KIFiN?

Om du uppfyller kriterierna nedan, ta kontakt via mail till invalsnämnden, år 2019 bestående av:

Berit Hammarbäck
Dani Slipicevic
Erik Cederquist

Invalsregler för konstnärernas Intresseförening i Norrköping, KIFiN:

 • 1. KIFiN kan annonsera varje år om möjligheten att söka medlemskap.
 • 2. Den som är verksam som konstnär i Norrköping kan söka medlemskap. Medlemmar boende utanför kommunen bör dock inte ha rätt till ateljé, eftersom ateljéerna subventioneras av kommunen.
 • 3. Den sökande ska bedriva en seriös konstnärlig verksamhet, som dokumenteras i ansökan.Ansökan görs på högst tre A4 sidor, innehållande tex. utbildning, och meritlista. Begäran om styrkande av meriter kan förekomma.
 • 4. Den sökande bör i sin ansökan motivera varför medlemskap i KIFiN sökes.
 • 5. Följande meriter räknas:
  • Tvåårig konstskoleutbildning
  • Den sökande är representerad i kommun, landsting eller stat med löskonst eller utsmyckningar, eller har fått andra konstnärliga uppdrag.
  • Den sökande har ställt ut på jurybedömda utställningar.
  • Den sökande har ställt ut på seriösa konstföreningar eller gallerier, kända för en kvalitativ utställningsverksamhet.
 • 6. En invalsnämnd bestående av tre medlemmar väljs varje år av årsmötet. Nämnden förbereder och presenterar samtliga sökanden och rekommenderar tänkbara medlemmar.
 • 7. Årsmötet beslutar vilka som ska beviljas medlemskap.
 • 8. Sökande med konsthögskoleutbildning eller motsvarande får automatiskt medlemskap när som helst under innevarande kalenderår.
  Utländskt betyg skall vara översatt till engelska/svenska.
 • 9. Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast den sista december (31.12)