Erik Cederquist

Erik Cederquist
född i Sthlm. 1946
bosatt i Norrköping sedan 1990
Medlem i KIFiN sedan 1991
Konstnär & bildlärare

Målare, skulptör, formgivare, lärare.
Jag är intresserad av att undersöka olika ” kraftfält ”, i naturen,
mellan människor och olika kulturer.
”Mellanrum” är för mig lika viktiga som rent fysiska former.
Jag försöker gestalta allt detta i mitt skapande genom att
undersöka spänningsförhållanden mellan verklighet och fiktion.
Det vi ser, finns det, eller ……..?
Kanske finns det en dold verklighet ?

  Utbildning:

 • Silversmed, designer 1965-1968
 • Konstfackskolan 1968-1972
 • Bildlärarlinjen 1986-1989
  Verksamhet:

 • Freelance-formgivare 1972-1986
 • Egen träverkstad 1975-1986
 • Bildlärare 1990-2009
  Utställningar:

 • Stort antal saml.utställningar
 • i Norrland och Östergötland 1975-2011
  Separata :

 • Robertsfors 1977
 • Mjölby 1982
 • Söderköping 1985
 • SMHI 2002
 • Norrköping 1991 2000 2009
  Offentliga uppdrag :

 • Robertsfors
 • Umeå
 • Skellefteå
 • Norrköping
 • Söderköping
  Statens konstnärsnämnd, stipendier :

 • 1976 1978 1981 1983