Åke Bjurhamn

Född i Linköping 1945.
Tog studenten vid S:t Lars skola i Linköping 1965.
Studier i psykologi, sociologi, pedagogik och statskunskap vid Universiteten i Göteborg och Linköping.
Studier vid musiklinjen, Lunnevads folkhögskola 1971-72.
Studier vid Målarskolan Forum 1972-74. Lärare Gerhard Nordström och Staffan Nihlén.
Debuterade som konstnär på Östgöta konstförenings Vårsalong 1967, blev föreningens stipendiat 2001.
Övriga stipendier: Liljesonska 1976, Statens stora arbetsstipendium 1989 och 1992, Norrköpings kommun konststipendium 1988. Nordiska rådets vistelsestipendium i Sveaborg 1992.

  Representerad:

 • Museum Vostel Spanien
 • Salong de Tokyo, Japan
 • Statens konstråd
 • Östergötlands läns museum
 • Norrköpings konstmuseum
 • Linköpings kommun
 • Norrköpings kommun
 • Mjölby kommun
 • Malmö kommun
 • Varberg kommun
 • Östergötlands landsting
 • Skaraborgs läns landsting
 • Malmö läns landsting
 • Gävleborgs läns landsting
  60 separatutställningar:

 • Utdrag:
 • Norrköpings konstmuseum
 • Östergötlands läns museum
 • Uppsala konstmuseum
 • Sandvikens konsthall
 • Varbergs kulturhus
 • Galleri Händer Stockholm
 • Kraftstationen i Drags, Norrköping
 • Nationalgalleriet Stockholm
 • Galleri Umbra II Malmö
 • Galleri Rostrum Malmö
 • Galleri DS Göteborg
 • Galleri Guld Skagen, Danmark
 • Skånska konstakademien Åstorp
 • Galleri Monica Benbasat Norrköping
 • Galleri Källsprång Linköping
  Samlingsutställningar i urval:

 • Östgöta konstförenings Vårsalong
 • Samlingsutställningen Jazz (Göteborgs konsthall m fl)
 • Salong de Tokyo Japan.