KIFiN – Konstnärernas Intresseförening i Norrköping

KIFiN är en intresseförening för yrkesverksamma konstnärer boende i Norrköpings Kommun.
Föreningens mål är att verka för medlemmarnas bästa såväl ekonomiskt som kulturpolitiskt gentemot kommun, landsting, stat samt allmänhet.
KIFiN består idag av 35 konstnärer inom olika områden.
Föreningen hyr och driver 2 ateljéhus i Norrköping.
KIFiN driver Galleri Kronan, ett medlemsdrivet konstgalleri centralt i Norrköping.