GALLERI KRONANS VÄNNER

Galleri Kronans Vänner

Ordförande
Lars-Göran Bronow, tel: 011-104576

Kassör
Ingegerd Ribbegårdh, tel: 070-171 50 60

Sekreterare
Anders Wissler, tel: 0707-940046

Ledamöter
Lena Lundström (för KIFiN)
Monica Nygren

Suppleanter
Nils-Göran Tillgren
Lena Folkö Adolphi

Galleri Kronans Vänner är en ideell förening öppen för alla.

Syftet är att tillsammans med Galleri Kronan och KIFiN verka för ett ökat konstintresse i Norrköping.

Tillsammans med KIFiN arrangerar föreningen konstlotteri och sammankomster. Föreningens medlemmar har rabatt vid konstinköp.

Vill du bli medlem i föreningen och få inbjudningar till vernissager och andra aktiviteter?
Betala då medlemsavgift 150kr/person på Plusgiro 404 2950-8.

Glöm inte att ange avsändare och kontaktuppgifter.

Dragning av Konstlotteri vid GKV:s årsmöte.

Vinster avhämtas i galleriet.